Univerzita Palackého v Olomouci

Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty

 

 

Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc, Česká republika

Tel: +420-585 632 312
      Fax: +420-585 632 312

     e-mail: jitka.ulrichova@upol.cz

 

 

 

Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty (LBK LF) je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s,  podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. V současnosti provádí LBK LF následující akreditované zkoušky:

 

Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky – Zkoušky cytotoxicity in vitro

        Test přímého kontaktu                       

        Test extraktu

        Test rozpustných vzorků        

Akreditované zkoušky jsou prováděny na liniích myších fibroblastů NIH 3T3 a Balb/c 3T3.

Zkoušky vychází z ČSN EN ISO 10993 Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky – Zkoušky cytotoxicity in vitro, část 5: 1999 a část 12: 1998, a ČSN EN ISO 7405: 1998 Stomatologie – Preklinické hodnocení biologické snášenlivosti prostředků zdravotnické techniky používaných ve stomatologii – Zkušební metody pro dentální materiály.

 

 

Další zkoušky na přání zákazníka lze realizovat jako neakreditované po dohodě s LBK LF ve spolupráci s Ústavem lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc s využitím primárních buněčných kultur, buněčných linií a subcelulárních frakcí.

Příklady používaných buněčných systémů:  
Potkaní hepatocyty      
Lidské hepatocyty    
Potkaní neonatální kardiomyocyty  
Lidské endoteliální buňky umbilikální vény - HUVEC

Lidské keratinocyty  

 
Lidské gingivální fibroblasty

   
Lidské osteoblasty

     

 

 

Buněčné rakovinné linie - HepG2, SaOS, HL-60, T-Rex Hela, ...
       

   

 

Personální obsazení laboratoře

Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.            Vedoucí LBK LF

Ing. Adéla Galandáková, PhD.                     Technický vedoucí LBK LF

Mgr. Pavel Kosina, PhD.                          Manažer kvality LBK LF

Sylva Snášelová                                      Technicko-organizační pracovník